Vindkraft

Vindkraft är en expansiv bransch och Statoil är en erfaren partner till kraftbolagen.

Statoil jobbar dagligen i tätt samarbete med kraftbolagen och tar fram tekniska lösningar för att minska energiförluster, ge rätt service och åtgärdar uppkomna problem. Statoil tillhandahåller också snabba oljeprover samt expertkompetens från deras applikationsingenjörer.

Statoil Produktkatalog Vindkraft


LOADWAY S WP 320

LoadWay S WP 320 är en helsyntetisk transmissionsolja speciellt framtagen för växellådor i vindkraftverk. En förlängd livslängd med många år utan oljebyte betyder mycket god driftsäkerhet. Statoils nya transmissionsolja har dessutom ett högt korrosionsskydd, tekniska egenskaper som motverkar slitage och micropitting.

LoadWay S WP 320

  • Excellent oxidationsstabilitet
  • Förträfflig termisk stabilitet
  • Utmärkt filtrerbarhet
  • Sänker temperaturen i oljesumpen med 5 – 10°C jämfört med mineraloljor
  • Lång livslängd. 4 – 5 ggr längre jämfört med en mineralolja...

Godkännanden och referenser:
Acciona, Bosch Rexroth, Enercon, Flender, Gamesa, Hansen, Jahnel/Kestermann och andra ledande tillverkare av växellådor och vindkraftsanläggningar.