Cirkulationsolja

LubeWay XA 150, 220, 320, 460
Högpresterande, zink-fria, mineraloljebaserade cirkulationsoljor med lång livslängd. Utvecklade för smörjning av lager, växlar och andra maskinelement. Högt VI, hög flampunkt och stark oxidationsstabilitet. Klassificerad enligt DIN 51517-CLP samt ISO-L-CKB och ISO-L-CKS i enlighet med ISO 6743-6.

PaperWay 150, 220
Cirkulationsolja som är speciellt avsedd för torkpartiet i pappersmaskiner. Uppfyller SKF´s krav för pappersmaskiner för torkpartiet. Testad och godkänd i SKF Oil Film Ageing Test (120°C), SKF Emcor Distilled Water Test in accordance with DIN 51802, SKF Roller Test (120°C).

PaperWay PA 220
Syntetisk cirkulationsolja speciellt avsedd för torkpartiet i pappersmaskiner. Uppfyller de hårdaste kraven från papper-och massaindustrin på cirkulationsoljor för denna applikation. Testad och godkänd i SKF Oil Film Ageing Test (120°C). Tested and approved in the SKF Emcor Distilled Water Test in accordance with DIN 51802. Tested and approved in the SKF Roller Test (140°C).

TD 100
En naftenisk mineraloljebaserad produkt utan additiv. Rekommenderas för cirkulationssmorda rullager, glidlager och vakumpumpar.

VacuWay Pa

Helsyntetisk olja avsedd för smörjning av vakuumpumpar. Den kan även användas för cirkulations-smorda rull- eller tapplager.

Cylinderolja

CylWay FZ 460
Cylinderolja som är baserad på högraffinerad paraffinisk basolja. CylWay FZ 460 tillsätts till fetolja och emulgerar med vatten. Rekommenderas för vissa snäckväxlar och skruvväxlar och tex oljesmorda propelleraxlar.

CylWay 460, 680,1000, 1500
Cylinderolja som är baserad på högraffinerad paraffinisk basolja med hög oxidationsstabilitet som effektivt förhindrar koksbildning.Rekommenderas för oljesmorda lager, gejdrar och ångcylindrar (maskiner).

Formolja

FormWay 10 White
Vitoljebaserad formolja för förbättrad arbetsmiljö. Innehåller additiv som ger ett bra rostskydd, liten porbilding, bra släpppegenskaper medminimalt med rengörning efter gjutning. Rekommenderas till gjutning i stål-, trä- och plastformar.

FormWay 3, 5, 5 Solvent, 10, 22, 68, 135
Universelt formsläpp medel för gjutning i stål-, trä- och plastformar. Kan användas året runt.

FormWay Bio 5
Miljöanpassad formolja som är baserad på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara estrar. Oljan kan användas i alla typer av formar och släpper väldigt lätt från formen.

FormWay 8 Emulsion
Mineraloljebaserad släppemulsion. Appliceras genom sprayning på lastbilsflak innan betongen kommer på för att underlätta rengöring. Produkten innehåller ett lågaromatiskt lösningsmedel och luktar svagt vilket förbättrar arbetsmiljön.

AsfaltRent
Tvättande och rengörande olja och som ersätter diesel för tvätta bort asfalt. Applicera oljan på maskiner och verktyg för att underlätta rengörning vid asfaltering. Produkten går även att använda till smörjning av sågband i sågverk.

AsfaltRent Bio
Baserad på förenyelsebara och biologiskt nedbrytbara estrar. Applicera oljan på maskiner och verktyg för att underlätta rengörning vid asfaltering. Produkten är fri från lösningsmedel och mineralolja vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det är viktigt att att tätningar och slängar är av rätt sorts gummi. Rekommenderat gummimaterial är nitril, viton eller teflon.

Hetolja

ThermWay
ThermWay rekommenderas som värmeöverföringsolja i alla typer av applikationer, inklusive livmedelsprocessande industrier, så länge det inte förekommer någon kontakt mellan det som tillverkas och oljan. Kan användas vid temperaturer upp till 300°C.

ThermWay X
Mineraloljebaerad värmeöverföringsolja med additiv som förlänger oljans livslängd och håller systemet rent. Har utmärkt termisk stabilitet och ger gott oxidationsskydd, samt förhindrar korrosion och koksavlagringar på rörväggarna. Avsedd för stängda system med driftstemperaturer på upp till 300°C.

Therm Oil 30
Therm Oil 30 är en semisyntetisk värmeöverföringsolja. Den låga flyttempraturen ger bra pumpbarhet även vid låga temperaturer. Produkten är speciellt utvecklad för att användas i system på plattformar inom offshore oljeindustrin.

Hydraloljor för industri

HydraWay HMA 15, 22, 32, 46, 68, 100
Mineraloljebaserad zinkfri hydraulolja med hög prestanda och lång livslängd. Avsedd för hydraulsystem inomhus samt för smörjning av lager i verktygsmaskiner. Klassad som ISO- L-HM enligt SS 155454 och ISO 6743-4. Testad och godkänd enligt IP 281/80. DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP. FZG A/8- 3/9 > 12 enligt DIN 51354. (ISO 32,46, 68, 100.) Denison HF-0, Eaton Vickers V-104C.

HydraWay HLPD 46
Mineraloljebaserad zinkfri hydraulolja med hög prestanda, lång livslängd och rengörande egenskaper. Avsedd för hydraulsystem inomhus samt för smörjning av lager i verktygsmaskiner. Klassad som ISO-L-HM enligt SS 155454 och ISO 6743-4. Testad och godkänd enligt IP 281/80. DIN 51524-HL/DIN 51524-HLP-D. FZG A/8-3/9 > 12 enligt DIN 51354.

HydraWay White 22, 32, 46, 68
Vitoljebaserad hydraulolja för hydraulsystem och dimsmörjning. Rekommenderas i tillämpningar där höga arbetsmiljökrav ställs.

HydraWay HVXA 15, 22, 32, 46, 68, 100
Mineraloljebaserad zinkfri hydraulolja med högt viskositetsindex. Rekommenderas för mobil hydraulik som används utomhus alla tider på året. Klarar hög drifttemperatur och har hög skjuvstabilitet. SS 155434, DIN 51524 del III HVLP, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104C.

HydraWay HVXA 15 LT
Högkvalitativ hydraulolja med högt viskositetsindex, lämplig för avancerade hydraulsystem som används i ett stort temperaturintervall eller vid mycket låga temperaturer.

HydraWay HVXA 15 HP, 46 HP
En högpresterande zinkfri hydraulolja med lång livslängd för moderna hydraulsystem som används utomhus. Överträffar de flesta användares krav på högpresterande hydraulolja som används över ett brett temperaturintervall. Oljan är askfri och eliminerar därmed filterrelaterade driftsproblem. Oljan ger ett utmärkt slitageskydd, motverkar slambildning och har enastående snabb luft- och vattenavskiljning. Hydraway HVXA XP oljorna kan blandas med de flesta hydrauloljor på marknaden. Klassad som ISO-L-HV enligt ISO 6743-4, SS 155454. DIN 51524 HVLP, Vickers 35VQ-25A, Eaton Vickers V-104 C.

Hydraulic Oil 131
Mineraloljebaserad hydraulolja speciellt utvecklad för det skandinaviska klimatet. Zinkfri. Kan användas mellan -45 och 65°C. Vickers 104 C IP 281/80, FSD 8401.

Hydraulic Lift Oil 46, 68
Mineraloljebaserad hydraulolja med förstärkta tillsatser utvecklade för att motverka slitage, skumbildning, korrosion och stick-slip. Rekommenderas för hydrauliska lyftsystem inom- och utomhus. Produkten är testad och godkänd enligt Cincinatti Milacron specifikation P-53 (CMI ref. nr 9712016), DIN 51524 del 2 (HLP) och DIN 51502 CGLP 46.

HydraWay SE 46 HP
En högpresterande hydraulolja med lång livslängd, baserad på mättad ester. Oljan är miljöanpassad och utvecklad för krävande hydraulsystem såväl inom- som utomhus. Oljan har både överlägsen oxidationsbeständighet och hög hydrolysstabilitet. SIS 155434 AV 46 miljöanpassad/ 155454, ISO
15380 HEES 46. DIN 51524 del III HVLP Vickers 104 C.

HydraWay SE XLV
Miljöanpassad hydraulvätska med höga prestanda, främst avsedd för användning i kallt klimat. Produkten är särskilt lämplig i utrustning som måste fungera utan funktionsnedsättning vid låg temperatur.

HydraWay Bio SE 22, 32, 46
Syntetisk esterbaserad hydraulvätska utvecklad för hydraulsystem som är i drift året runt under varierande förhållanden. Produkterna är biologiskt lätt nedbrytbara. Vissa grundregler rörande blandbarhet med andra liknande hydraulvätskor måste beaktas. DIN 51524 del 3, SS 155434 BV
miljöanpassad (ISO VG32, 46), VDMA HEES, Eaton Vickers I 286 S/V 104 C.
FZG A/8-3/9 > 12 according to DIN 51354.

HydraWay Bio SE 68
Syntetisk esterbaserad hydraulvätska. Rekommenderas för hydraulsystem i varma driftmiljöer, till exempel i asfaltmaskiner. Tillverkas till mer än 80 % av förnybara råvaror. Extremt skjuvstabil. SS 15 54 34 BV 68 miljöanpassad, Eaton Vickers I 286 S, V 104 C FZG A/8-3/9 > 12 according to DIN 51354.

HydraWay Bio SE 32-68
Syntetisk esterbaserad hydraulvätska för hydraulsystem som ska fungera över ett stort temperaturintervall (-30 till 85°C). Oljan tillverkas till mer än 80 % av förnybara råvaror, är lätt nedbrytbar, har låg toxicitet för vattenlevande organismer och har samtidigt mycket höga maskintekniska prestanda. Extremt skjuvstabil. Enastående snabb luftavskiljning. SS 155434 BV 32 miljöanpassad, Vickers V-104C, Vickers 35VQ25A, skjuvtest CEC-L-45-A-98, 20 h: 1,3 %, koniska rullager (KRL). Godkänd av Partek Forest (Valmet, Sauer Danfoss och Ponsse).

HydraWay HFC 46
Glykolbaserad brandsäker hydraulvätska avsedd för hydraulsystem i varma omgivningar. Produkten uppfyller de europeiska kraven för gruvindustrin. Rekommenderat temperaturintervall: -25 till 60°C. Denna hydraulvätska är inte blandbar med mineraloljebaserade produkter. Klassad som ISO-L-HFC
enligt ISO 6743-4. Uppfyller kraven i 7:e Luxemburgrapporten.

HydraWay NS 32
Specialolja för maskineri i vilket elmagnetiska kopplingar ingår, till exempel växellådor i numeriskt styrda fräsmaskiner. Oljorna rekommenderas även för generell användning i hydraulsystem inomhus. Testad och godkänd enligt IP 281/80 och av Oertlinghaus för användning med elmagnetiska kopplingar. FZG A/8-3/9 > 12 enligt DIN 51534.

Hydraulic Oil RP 22
Hydraulic Oil RP 22 har enastående korrosionsskyddande egenskaper och fungerar därför utmärkt som konserverande olja för hydrauliska komponenter vid lagerhållning och långa transporter. Testad och godkänd enligt IP 281/80.

CPI CP-4608-46-F
Polyalfaolefinbaserad hydraulvätska med synnerligen goda smörjegenskaper. Tack vare basoljans höga viskositetsindex och låga lägsta flyttemperatur kan hydraulvätskan användas i alla hydraulsystem i temperaturintervallet -15 till 90°C. Färglös, lukt- och smakfri. FDA21CFR 178. 3570. NSF HI.

CPI CP-4608-68-F
Polyalfaolefinbaserad hydraulvätska med synnerligen goda smörjegenskaper. Tack vare basoljans höga viskositetsindex och låga lägsta flyttemperatur kan hydraulvätskan användas i alla hydraulsystem i temperaturintervallet -10 till 100°C. Färglös, lukt- och smakfri. FDA21CFR 178. 3570. NSF HI.

Gejdolja

GlideWay 32,68, 150, 220
Gejdgolja baserad på högraffinerad basolja förstärkt med utvalda additiv. Används till smörjning av gejdrar och andra röliga maskindelar. Produkten även användas som cirkulatiosolja för smörjninga av växellådor och lager. GlideWay 32 och 68 rekommenderas till hydraulik smörjning när den är kombinerad med övrig maskinsmörjning. GlideWay avskiljs lätt från vattenblandbara skärvätskor.

Kedjeolja

Chain Saw Oil
Mineraloljebaserad sågkedjeolja för året-runt-bruk. Bra smörjförmåga och god vidhäftning. Rekommenderas för fäll-och kapsågar i skogsmaskiner samt vanliga motorsågar. Oljan kan blandas med andra mineralolje- eller rapsoljebaserade sågkedjeoljor.

Chain Saw Oil LT
Chain Saw Oil LT rekommenderas för året-runt-bruk till motorsågar och fäll och kapsågar i avverknings- maskiner samt transportkedjor inom industrin. Beroende på sina mycket goda lågtemperaturegenskaper är Chain Saw Oil LT väl lämpad för användning i extrem kyla. Ger god smörjning med låg oljeförbrukning samt rena kedjor, vilket ger lång materiallivslängd. Produkten
är blandbar med sågkedjeoljor som innehåller mineral- eller rapsolja.


ChainWay Bio
Rapsoljebaserad sågkedjeolja med extremt bra vidhäftning och goda temperaturegenskaper. Oljan bryts ned snabbt i naturmiljön och är därmed vänlig mot skog och mark samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön för de som använder produkten. Oljan är avsedd för året-runt-bruk och rekommenderas för fäll-och kapsågar inom skogsindustrin samt till vanliga motorsågar. Kan blandas med alla typer av sågkedjeoljor, både mineraloljebaserade och vegetabiliska. Lägsta lagringstemperatur är -20°C.

ChainWay
Mineraloljebaserad sågkedjeolja för året-runt-bruk. Rekommenderas för smörjning av såg och kedja i motorsågar eller skogsmaskiner samt kedjor inom industrin.

ChainWay HT
ChainWay HT är en esterbaserad kedjeolja anpassad för användning vid höga temperaturer. Produkten ger låg avdunstning, hög filmstyrka och hög termisk stabilitet. ChainWay HT rekommenderas för smörjning av kedjor och conveyors vid temperaturer upp till 200°C Rekommenderade tätningsmaterial för problemfri drift är luorcarbon polymers, fluorsilicone, nitrilgummi (>30 % akrylnitril), polyacrylate, polyuretane eller silikongummi. CP-4678-68-F rekomenderas för smörjning av kedjor, i första hand inom livsmedelsindustrin. Produkten passar där stränga krav är fastställda för en bra arbetsmiljö. Produkten är baserad på polyalfaolefin, med ett bredare temperatur-område än mineraloljor. Produkten ger bra vidhäftning fvilket
förhindrar dropp. FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.

Kompressoroljor

CompWay 46, 68, 100
Högraffinerad mineralolja med additiv mot oxidation, korrosion och skumbildning. CompWay 46 rekommenderas för skruvkompressorer. CompWay 68 & 100 rekommenderas för stationära kolvkompressorer. Klassificerad enligt DIN 51506 VDL. Godkänd enligt Pneurop Oxidation Test (POT).

CompWay SX 46, 68
Polyalfaolefin-baserad olja för högbelastade kompressorer eller kompressorer med stora temperaturvariationer. Oljan klarar långa bytesintervaller och är blandbar med våra mineraloljebaserade kompressoroljor. Klassificerad enligt DIN 51506-VCL och DIN 51506-VDL samt ISO-L-DAB, ISO-L-DAG, ISO-L-DAH i enlighet med ISO 6743-3A. FZG A/8 - 3/90 >12

CP-4608-100-F
Rekommenderas till kolv, lamell, och rotationskompressorer. Denna olja är baserad på polyalfaolefin och ger lång livslängd pga den höga oxidationsstabiliteten. Färglös, luktlös och smaklös. FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.

CP-4600-46-F
Rekommenderas för skruvkompressorer. Denna olja är helsyntetisk och baserad på polyalfaolefin. Produkten har ett brett temperaturområde, lång livslängd och goda lågtemperaturegenskaper. FDA 21 CFR 178. 3570, NSF H1.

Allt inom batterier och tillbehör till batterier!


Hitta rätt batteri till din bil genom att ange registreringsnummer!

Sök artikelnummer, produktnamn, eller valfritt sökord.

Bläddra dig fram till rätt batteri genom att välja användningsområde.

 


 

Smörjmedelsdepån är stolt leverantör av Globals sortiment av batterier och tillbehör. 

 

Kylkompressorolja

FridgeWay 46, 68
Mineraloljebaserad kylkompressorolja med hög kemisk stabilitet. Låg stelningspunkt och god löslighet i köldmediet. Används för alla typer av kompressorer som använder ammoniak, CO2 eller kväve som kylmedium. DIN 51503, BS 2626:1975.

FridgeWay S 68, S 100
Syntetisk kylkompressorolja (alkyl-bensen) som kan användas i kylkompressorer, värmepumpar och luftkonditioneringssystem. Dessa produkter ger låg floc-point och ger övelägsen stabilitet. ISO 6743-3B L-DRA/L-DRB, DIN 51503 KA/KC, DIN 51506 VDL.

FridgeWay Pa 68
Syntetisk polyalfaolefinbaserad kylkompressorolja. Rekommenderas för kylkompressorer som använder ammoniak som köldmedium. Blandbar med mineralolje- och alkylen-bensenbaserade kylkompressoroljor.

CPI Solest 31-HE, 68, 120, 170, 180, 220, 370
Solest är en serie kylkompressoroljor, som har utvecklats för att användas där köldmedium R 134 och R 404 används. Passar för användning i centrifugal-, skruv- och spiralkompressorer i industriella luftkonditioneringsoch kylsystem. Dessa produkter har extremt bra slitageskyddande egenskaper, vilket förlänger utrustningens livslängd.Solest 31-HE passar för kolv-, centrifugal och rotationskompressorer i industriella luftkonditioneringssystem och kylsystem samt till rotationskompressorer i mindre luftkonditoneringssystem. Solest 68-370 passar i centrifugal-, skruv och spiralkompressorer för industriella luftkonditionerings- och kylsystem.

Linssmörjmedel

WireWay Bio
WireWay Bio är ett miljöanpassat linsmörjmedel. Produkten är zinkfri och baserad på biologiskt nedbrytbara samt förnyelsebara estrar. För smörjning av gamla eller nya stållinor inom det marina segmentet. Framförallt smörjning av stålvajrar på linfärjor. WireWay Bio är även mycket lämplig för användning inom andra områden, tex smörjning av kranlinor, staglinor, vajer för skogsvagnar samt linor i skidanläggningar eller hisskonstruktioner.

Luftverktygsolja

RockWay EP 15, 32, 46,68, 100
RockWay oljorna har utvecklats i samarbete med den svenska gruvindustrin och rekommenderas för alla typer av slående lufttrycksmaskiner som arbetar vid jämntemperatur. Produkten ger mindre oljedimma vilket leder till en bättre arbetsmiljö. RockWay - oljorna är baserade på solventraffinerade,
paraffiniska basoljor och utvalda tillsatsmedel som ger mycket bra slitageskyddande egenskaper, utmärkt vidhäftning och skydd mot korrosion.

RockWay U
RockWay U är en produkt speciellt utvecklad för smörjning av bergborrningsutrustning och andra luftverktyg. Produkten är utvecklad för att ge full funktion över ett brett temperaturområde. RockWay U rekommenderas för användning inom ett temperaturområde från -30°C till +30°C. (den största risken för isbildning är mellan +5°C och -5°C). Baserad på naftenisk basolja och speciella tillsatsmedel som ger mycket bra skydd mot slitage och korrosion.

RockWay Anti Ice
Glykolbaserad luftverktygsolja med tillsatsmedel som motverkar slitage och korrosion. Eliminerar isbildning vid temperaturer runt 0°C. Ej blandbar med mineraloljebaserade produkter.

Processolja

FlexWay RP 20, 30, 110, 440
Solventraffinerad, paraffinbaserad mineralolja för kemisk / teknisk industri. Används tex som mjukgörare eller fyllmedel vid tillverkningen av gummi eller plast. Kan även användas som processhjälpmedel för att exempelvis binda damm eller fungera som vätmedel i takpappsindustrin.

Rostskyddsolja

ProtectWay XB 32
ProtectWay XB 32 är ettt olje baseraat rostskyddsmedel. Applicera produkten genom sprayning, pensling eller doppning. Typiska användningsområden är hydraulsystem, växellådor, motorer, turbiner och maskindelar.

CoatWay P 2
CoatWay P2 är ett rostkydd baserat på lösningsmedel. Applicera produktren genom sprayning, doppning eller pensling. Produkten skyddar maskindelar och producerade bitar. CoatWay P2 ger en nästan osynlig rostkyddsfilm som ger ett rostskydd upp till ca 6 månader vid lagring inomhus.
MIL-C-16173-D Grade 3

CoatWay P 68
CoatWay P68 är ett rostkydd baserat på lösningsmedel. Produkten är avsedd för maskiner, verktyg och instrument under drift, stillestånd, lagring och transport.Applicera produktren genom sprayning, doppning eller pensling. CoatWay P68ger en gul-brun vidhäftande, plast-liknande rostkyddssfilm som ger ett utmärkt rostskydd för minst 12 månader vid lagring inomhus.
MIL-C-16173-D- Grade 4

Smörjfett

UniWay Li 61, Li 62
Smörjfett för alla typer av lätt / tungt belastade glid-, kul- och rullager inom fordonsbransch och industri. Bra vattenbeständighet. L-XCCIB2 enligt ISO 6743/9, KP2K-30 enligt DIN 51502.

Extended

UniWay LiX 42
Universalfett för många applikationer. Brett temperaturområde. L-XCDHB2 enligt ISO 6743/9, KP2N-30 enligt DIN 51502.

UniWay LiX 62
Universalfett för många applikationer. Brett temperaturområde. L-XCDIB2 enligt ISO 6743/9, KP2N-30 enligt DIN 51502.

UniWay LiX 625
Universalfett för många applikationer. Brett temperaturområde. L-XCDIB2.5 enligt ISO 6743/9, KP2.5N-30 enligt DIN 51502.

UniWay LiX 22 PA
Smörjfett med syntetisk basolja. För användning inom ett brett temperaturområde. L-XECIB2 enligtISO 6743/9, KPHC2K-55 enligt DIN 51502.

UniWay LiX 42 PA
Smörjfett med syntetisk basolja. För användning inom ett brett temperaturområde. L-XDDIB2 enligtISO 6743/9, KPHC2N-40 enligt DIN 51502.

UniWay LiX 815 Pa HP
Smörjfett med syntetisk basolja speciellt utvecklad för smörjning vid förhöjda temperaturer och/ eller låga hastigheter och tunga belastningar. L-XDEIB1,5 enligt ISO 6743-9. Klassificerad somKPHC1,5P-40 enligt DIN 51502

Special

Alexol Stabox
Specialsmörjfett för smörjning där omgivande miljö är starkt korrosiv eller kraftigt oxiderande. Motståndskraftig mot bränsle, svaga eller starka syror, alkoholer, halogener, flytande syre mm. L-XEGEA1.5 enligtISO 6743/9, KKF1.5U-50 enligt DIN 51502.

GreaseWay ALX 82
Universalfett för använding inom livsmedelsprocessande industri. Extremt god vidhäftning. NSF H1,L-XBDHA2 enligtISO 6743/9, KPK2-20 enligt DIN 51502.

GreaseWay Bio LiX 400
Miljöanpassat smörjfett för fordonsmonterade eller stationära centralsmörjningssystem.
L-XDBHB00 enligt ISO 6743/9, KEP00G-40 enligt DIN 51502. Miljöklass B enligt SS 155470.

GreaseWay Bio CaH 82
Miljöanpassat smörjfett, i första hand avsett för tungt belastade glidlager. Excellent vidhäftning och vattenbeständighet. L-XBBHB2 enligt ISO 6743/9, KEP2G-20 enligt DIN 51502. Möter kraven för miljöklass B enligt SS 155470.

GreaseWay CaH 92
Specialmörjfett för långsamtgående glidlager. Excellent vidhäftning och vattenbeständighet. L-XBCIB2 enligt ISO 6743/9, KP2K-20 enligtr DIN 51502

GreaseWay Electric
Specialsmörjfett som kan användas som oxidationsskydd på frånskiljare och elektriska kontakter. Rekommenderas även för lätt belastade lager, apparater och instrument såväl som skruvväxlar etc. L-XEBHA1 enligt ISO 6743/9, K1G-50 enligt DIN 51502.

GreaseWay HT 2
Högspecialiserat smörjfett utvecklat för att användas vid höga temperaturer. Typiska applikationer är lagersmörjning i varma miljöer. L-XBFFA2 enligt ISO 6743/9, KE2R-20 enligt DIN 51502.

GreaseWay LiCa 80
Vekt / soft smörjfett för tungt belastade, långsamtgående applikationer. Tex för topplagret i konkrossar, växellådor eller stora glid-och rullager vid låga hastigheter. Mycket vidhäftande och vattenbeständigt. ISO-L-XBCIB0 enligt ISO 6743-9, KP0K-20 enligt DIN 51502.

GreaseWay LiCa 91
Vekt/ soft smörjfett för tungt belastade, långsamtgående lager. Lämpligt för våta och korrosiva applikationer, även där vatten sköljer över. Mycket vidhäftande och vattenbeständigt. KP1K-30 enligtr DIN 51502. Klassificerad somISO-L-XCCIB1 enligt ISO 6743-9.

GreaseWay LiCa 92
Specialsmörjfett för tungt belastade, långsamtgående lager. Även lämplig för öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor och liknande applikationer. Mycket vidhäftande och vattenbeständigt. KP2K-20 enligt DIN 51502, ISO-L-XBCIB2 enligtISO 6743-9.

GreaseWay LiCaX 90
Speciellt, kraftigt vidhäftande fett för öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor och liknande applikationer. ISO-L-XCDIB0.5 enligt ISO 6743/9, KPGOG0.5N-30 enligt DIN 51502.

GreaseWay LiCaX G 9000
Speciellt vidhäftande, lätt pumpbart smörjfett för öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor och liknande applikationer. ISO-L-XCCIB000, GPGO000K-35 enligt DIN 51502

GreaseWay LiX 815 HP
Specialfett utvecklat för kontinuerlig smörjning av glid-och rullager vid förhöjda temperaturer. L-XBDIB1.5 enligt ISO 6743/9, KP1.5P-20 enligtr DIN 51502

GreaseWay LiX 400
Speciellt smörjfett för centralsmörjning av glid-och rullager, både mobila och stationära. Rekommenderas även för smörjfettsfyllda växellådor. L-XCBIB00 enligtISO 6743/9, KP00G-35 enligt DIN 51502.

GreaseWay O 2
Speciellt fett för smörjning där omgivande miljö är väldigt korrosiv eller kraftigt oxiderande. Motståndskratig mot bränsle, syror, alkoholer, halogener, flytande syre mm. KFK 2U-40,enligtr DIN 51 502, ISO-L-XDGEB2, NSF H1 Reg no 140730

MolyWay Li 732
Specialsmörjfett för glid-och rullager inom tyngre industri och fordon/entreprenad. Innehåller 3 % molybdendisulfid. L-XCCIB2 enligt ISO 6743/9, KPF2K-30 enligt DIN 51502.

MolyWay Li 752
Specialsmörjfett för glid-och rullager inom tyngre industri och fordon/entreprenad. Innehåller 5 % extra fin molybdendisulfid. L-XCCIB2 enligt ISO 6743/9, KPF2K-30 enligt DIN 51502.

MolyWay LiCa 932
Specialsmörjfett för tungt bealstade, långsamtgående lager. Mycket bra vidhäftning och vattenbeständighet. 3 % molybdendisulfid. L-XBCIB2 enligt ISO 6743/9, KFP2K-20 enligt DIN 51502.

Multi Dope Yellow
Miljöanpassad, pastalikande fett för användning som gängfett för borrstänger. Produkten lämpar sig också för smörjning av öppna kuggväxlar och kuggdrifter. Multi Dope Yellow kan användas för många applikationer där låga hastigheter och höga belastningar förekommer. Klassificerad som Yellow T1 enligt den miljöföreskrifter för norska offshoreverksamheten, baserad på HOCNF dokumentation, OCNS group E enligt Cefas dti. Formulerad med bionedbrytbara syntetiska estrar. ISO-L-XDDFB0-0,5 per ISO 6743/9, KGOEP0-0,5.5N-40 per DIN 51502, API (RP) 5A3.

White Vaseline
Mineraoljebaserad produkt. Recommenderas som impregneringsmedel för papphöljen i elektriska kablaroch för smörjning av plast-och gummidetaljer. Produkten är smak-och färglös.

Spindelolja

SpinWay XA 2, 5, 10
SpinWay XA är rekommenderad till snabbgående spindellager. Produkten kan även användas till hydraulsystem där en olja med låg viskositet rekommenderas.

Sågbandsolja

Saw Band Fluid XHL
Vattenblandbar emulsion för sågband och sågklingor. Produkten ger extremt bra smörjning vilket ökar livslängden på sågbanden. Rekommenderad koncentration är 2–5 %. Produkten skall lagras inomhus.

Saw Band Fluid HSL
Vattenblandbar emulsion för sågband och sågklingor till sågverk. Rekommenderad koncentration är 3–5 %. Produkten skall lagras inomhus.

Saw Band Fluid Bio
Mineraloljefri vattenblandbar emulsion för sågband och sågklingor. Produkten ger extremt bra smörjning vilket ökar livslängden på sågbanden. Rekommenderad koncentration är 3–5 %. Produkten skall lagras inomhus.

SawingWay Bio V
Sawing Bio V är en esterbaserad olja fri från mineralolja. Produkten rekommenderas till smörjning, kylning och rengörning av sågblad och hyvelbänkar. Missfärjar inte trä. Produkten ger ett utmärkt rostskydd.

Transformatorolja

VoltWay N 8 X
VoltWay N8X is a high-performance insulating oil / transformer oil suitable for use in all types of transformers, circuit breakers, switchgears and other electrical equipment. Excellent oxidation stability and electrical properties, excellent heat transfer and and low temperature properties. IEC
60296:2003, special applications. Fully inhibited.

VoltWay N3
Solventraffinerad naftenisk olja för alla typer av oljefyllda strömbrytare i omgivande temperaturer från-45°C to +45°C. Oljan har naturligt god oxidationsstabilitet och innehåller inget korrosivt svavel. Uppfyller kraven i enlighet med SS 404 03 26, IEC 296 Class III (1982), IEC 474 och ASEA 7 1301-102.


Turbinolja

TurbWay SE
Högpresterande turbinvätska för turbiner, reglersystem och hydraulsystem för luckor i vattenkraftanläggningar. Produkten är baserad på för ändamålet speciellt utvecklade syntetiska estrar. Produkten har mycket hög beständighet mot oxidation och hydrolys. De tribologiska egenskaperna medför minskad energiförlust i lagren. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Tack vare sin unika sammansättning ger produkterna samma oljefilmstjocklek som vanliga mineraloljor och PAO-baserade produkter. Vid lagersmörjning ger TurbWay SE samma filmtjocklek som ISO VG 68. Samtidigt blir förlusteffekterna lägre.

TurbWay SE LV
Högpresterande turbinvätska för turbiner, reglersystem och hydraulsystem för luckor i vattenkraftanläggningar. Produkten är baserad på för ändamålet speciellt utvecklade syntetiska estrar. Produkten har mycket hög beständighet mot oxidation och hydrolys. De tribologiska egenskaperna medför minskad energiförlust i lagren. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Tack vare sin unika sammansättning ger produkterna samma oljefilmstjocklek som vanliga mineraloljor och
PAO-baserade produkter. Vid lagersmörjning ger TurbWay SE LV samma filmtjocklek som ISO VG 46. Samtidigt blir förlusteffekterna lägre.

TurbWay GT
TurbWay GT är en produkt för varma turbiner. Sådana applikationer kan lokalt nå temperaturer på mellan 300 och 350°C, något som ställer mycket höga krav på oljans oxidationsstabilitet. TurbWay GT är en turbinolja baserad på syntetisk basolja med tillsatser för att förlänga livslängden på oljan, framför allt när temperaturen är hög. Tester visar mycket god värmetålighet hos oljan. Produkten har också mycket god belastbarhet, vilket är ett krav i moderna marina applikationer där man vill kunna reversera turbinens driftshåll. TurbWay GT har snabb luftavskiljning, vilket motverkar kavitation och därmed slitage på turbinen. Godkännanden enligt produktdatablad för respektive viskositet, 32 eller 46.

Vitolja

MedicWay 7, 15, 68
MedicWay är en klar, medicinsk vitolja. Produkten är baserad på hårt raffinerad, paraffinisk basolja. MedicWay 15 uppfyller Europeiska Farmakopéns (EP) krav för medicinsk vitolja. NSF H1.

WhiteWay 15
WhiteWay 15 är en teknisk vitolja raffinerad från paraffinisk basolja. Används som processolja inom kosmetisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri samt som dammbindarolja och som mjukgörare, exempelvis vidtillverkning av polystyrene. FDA 21CFR 178.3620 (b).

Växellådsolja

LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
Högpresterande, mineraloljebaserad växellådsolja för alla typer av industriella växellådor vid temperaturer upp till +80°C. Klassificerad enligt DIN 51517-CLP och ISO-L-CKC i enlighet medISO 6743-6. FZG A/16 - 6/90 > 12 enligtDIN 51354. AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226 David Brown S1.53.101Type E, Flender BA 7300 (ISO VG 220-680)

LoadWay PG 150, 220, 460, 680
Syntetisk EP-olja (extreme pressure) för industriella växellådor. Baserad på polyalkyleneglykol och därmed inte blandbar med andra typer av oljor. Mycket bra mikropitting och EP-egenskaper. Excellent termisk stabilitet. Klarar avkontinuerlig drift vid 150°Coch temperaturtoppar på upp till 200°C. FZG >12.

LoadWay Bio SE 220
Miljövänlig, industriell växellådsolja baserad på förnybara, syntetiska estrar. Produkten är lättnedrytbar och har låg toxicitet. LoadWay Bio SE 220 har god oxidationsstabilitet, goda lågtemperaturegenskaper och liten variation i viskositet vid varierande temperaturer. Uppfyller kraven för AGMA 9005 (5 EP), US Steel 224, DIN 51517. Uppfyller miljökraven i enlighet med SIS 155434.

Mereta 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
Helsyntetisk, högpresterande smörjmedel för industriella växellådor och cirkulationssystem. Lägre viskositeter kan även användas som hydraul -och kompressorolja.Rekommenderas för användning vid extrema temperaturer och höga belastningar. Oljan ger möjlighet till förlängda bytesintervaller och den är blandbar med mineraloljebaserade produkter. Klarar drifttemperaturer på 130°Coch temperpaturtoppar på upp till 200°C. Klassificerad som DIN 51517-CLP liksom ISO-L-CKD, ISO-L-CKE och ISO-L-PAD i enlighet medISO 6743. FZG A/16 - 6/90 > 12 enligt DIN 51534. Filtrerbarhetsfaktor > 100 enligt Cetop. Seal Compatibility Index 5–6 % enligt IP 278.Flender BA 7300 (ISO 220 and 320).

Moly GL 1000
Molybdendisulfid- förstärkt kugg-och snäckväxelolja som klarar extremt höga belastningar. Rekommenderas vid hårda driftsförhållanden, rekommenderas där extremt svåra driftsförhållanden råder, exempelvis mycket låga varvtal, stötbelastningar och/eller höga belastningar. Produkten rekommenderas även för cirkulationssmörjning. Uppfyller AGMA´s specifikation för R&O och EP oljor.

TransWay VG
Olja för hydrodynamiska transmissioner. Godkänd av Voith Getriebe KG, Heidenheim och MTU Friedrichshafen.

CP-4617-220-F, CP-4617-320-F
Växellådsoljor med EP egenskaper som kan användas i hårt belastade växlar huvudsakligen inom livsmedelsindustrin. Produkterna är baserade på polyalfaolefin och kan användas inom ett brett temperaturområde. Den höga oxidationsstabiliteten ger oljan en förlängd livslängd. Produkterna är färglösa, luktlösa och smaklösa. FDA 21 CFR 178.35 70. NSF H1.